Tilanne Kyproksella

 

Kyproksella hylätään vuosittain arvioiden mukaan noin 200 000 koiraa mukaan lukien vastasyntyneet ja pennut. Hylättyjen koirien määrä suhteutettuna asukaslukuun (n. 862 000) on valtava. Suurin osa hylätyistä koirista on metsästyskoiria. Metsästäjät eivät mikrosiruta tai rekisteröi koiriaan, joten koiran tullessa vanhaksi tai ei sovellu metsästystehtäviin, ne hylätään. Metsästyskoirat löydetään useimmiten nääntyneinä ja sairaina, joskus hyvinkin kaukana ihmisasutuksista.

Vaikka Kyproksella on säädetty jo vuonna 2002 koiralaki, joka edellyttäisi koirien mikrosiruttamisen olevan pakollista, ei hallitus koskaan ole toimeenpannut lakia. Tämän vuoksi ihmiset eivät siruta koiriaan, jotta ne on helpompi hylätä mikäli koira sairastuu tai koiraan kyllästytään. Koiria myös pidetään irrallaan, jonka vuoksi koiria pääsee karkuteille eikä omistajaa löydy välttämättä koskaan. Etenkin maaseudulla kylissä tilanne on pahempi, sillä siellä koiria hylätään huomattavasti enemmän kuin kaupungeissa. Kylissä saattaa nähdä useiden koirien laumoja, jotka vaeltavat kadulla etsimässä ruokaa. Kaupungeissa koiralaumoja tavataan harvemmin, koska kadulla elävät koirat pyritään keräämään pois kadulta kunnallisiin tarhoihin pois turistien tieltä.

Ihmiset eivät myöskään steriloi/kastroi koiria, tästä syystä syntyy “ei toivottuja” pentuja, jotka hylätään suoraan kadulle tai viedään pahvilaatikossa kunnallisille tarhoille hoidettaviksi. Osa ihmisistä adoptoi koiran, esimerkiksi lapselleen, tajuamatta miten paljon se vaatii koulutusta ja sopeutumista, kunnes toteavat sen olevan liian hankalaa, joten kadulle hylkääminen tuntuu helpolta ratkaisulta.

Rescue työssä olevat vapaaehtoiset yrittävät saada irrallaan olevia koiria kaduilta ja moottoriteiltä turvaan ja vievät ruokaa ja vettä alueille joissa nähdään koiria. Vapaaehtoiset hoitavat pentuja, jotka useimmiten kuolevat parvoon, koska eivät ole saaneet tarvittavaa rokotusta ajoissa. Eläimiä myös jää paljon autojen yliajamiksi, eikä kukaan pysähdy auttamaan, jolloin niitä löytyy tien varsilta joko kuolleena tai loukkaantuneina. Koiria hylätään tienvarsille ja metsiin myös jätesäkeissä, josta joku ne ehkä käy hakemassa turvaan, jos löytää. Vapaaehtoiset saavat myös soittoja ihmisiltä, joissa heitä kehotetaan hakemaan sairas koira pois ja ne kuljetetaan kiireesti eläinlääkäriin, mutta joskus se on jo liian myöhäistä koiran kannalta.

Koiran- ja kissanpentuja löytyy kaduilta muutaman päivän ikäisinä, joista ne pyritään keräämään kotihoitoon, jotta ne selviäisivät hengissä. Vapaaehtoisten päivät ovat jatkuvaa auttamista oman henkilökohtaisen elämän rinnalla yötä päivää. Pahimmillaan eläimiä löydetään omistajien ulkohäkeistä nälkään ja janoon nääntyneinä, koska niistä ei ole huolehdittu tarpeeksi. Kunnallisilla tarhoilla tilanne koirien suhteen on huolestuttava, sillä useimmissa ei ole häkkejä, missä niitä pitää, joten koiria ammutaan tai lopetetaan ennen 15 vrk takarajaa. Koiria ei välttämättä edes juuri ruokita ja ne joutuvat nukkumaan kovalla betonilattialla omissa jätöksissään. Toiminta koirien kotien löytämiseksi on myös minimaalista.

Rescue työssä olevat ovat jo vuosien ajan yrittäneet tehdä kaikkensa, jotta eläinten kaltoinkohtelu ja hylkääminen vähenisi. Vapaaehtoiset saavat paljon uhkailuja koiriaan kaltoin kohtelevilta omistajilta, kun he yrittävät tarjota apuaan. Ihmisten asenteet, ajattelutapa ja tietämättömyys on Kyproksella suurin syy koirien kaltoinkohteluun ja hylkäämiseen. Mikäli koiria koskevaa lakia noudatettaisiin, koirien siruttaminen olisi pakollista ja ihmisten ajattelutapaan ja asenteisiin pyrittäisiin vaikuttamaan, voisi tilanne parantua huomattavasti. Viime vuosina eläinsuojelujärjestöt ovat pyrkineet järjestämään kouluissa oppilaille valistusta eläinten kohtelusta, jotta asenteita saataisiin pikkuhiljaa muuttumaan ja lapset ymmärtäisivät, etteivät koirat ole esineitä tai leluja.

Lähteet:

CyprusMail Online 2016. More than 200,000 dogs abandoned every year- CSPCA: https://cyprus-mail.com/2016/08/19/200000-dogs-abandoned-every-year-cspca/

Lisää tietoa aiheesta:

Animal Party Cyprus: http://animalpartycyprus.com/.

Facebook: https://www.facebook.com/animalpartycyprusapc/.  

CyprusMail: https://cyprus-mail.com/tag/animal-cruelty/