Ajankohtaista

TIEDOTE 29.11.2018

Poliisihallitus on myöntänyt 5.10.2018 Kyproskoirat ry:lle uuden rahankeruuluvan ajalle 30.11.2018 – 29.11.2020 koko maahan Ahvenanmaata lukuunottamatta. Luvan numero on RA/2018/889.

Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue:

Yhdistyksen tarkoituksena on vähentää eläinten huonoa kohtelua Kyproksella ja toimia ensisijaisesti Kyproksen kodittomien koirien ja kissojen hyväksi. Yhdistyksen pyrkimyksenä on edistää eläinten henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä vähentää kodittomien eläinten määrää Kyproksella.

Kerätyt varat käytetään:

– koirien ja kissojen sterilointeihin
– tarhojen kunnostamiseen ja uusien tarhojen rakentamiseen
– häkkien, koppien ja katosten hankintaan
– eläinlääkärikuluihin, loishäätöihin ja muihin eläinten terveysongelmista aiheutuviin kuluihin
– eläinten ruokakuluihin
– Suomessa kotihoidossa olevien koirien eläinlääkärikuluihin
– tarhalla tarvittavien tarvikkeiden hankintaan

Rahankeräystili: Osuuspankki FI52 5396 0220 1708 57

Viitenumerot

1504 yleislahjoitus

1517 steriloinnit

1520 eläinlääkärikulut

1533 koiran- ja kissanruoka

1546 tarhojen kunnostaminen

1559 häkit, kopit, katokset

1562 loishäädöt