Suositeltavaa luettavaa

Anders Hallgren: Koiraongelmia ja ongelmakoiria
Kirja opastaa analysoimaan koiran käyttäytymistä ja sitä kautta korjaamaan ongelmakäyttäytymistä.

Anders Hallgren: Tunnista koirasi viestit
Kirjassa valotetaan koiran ja suden yhteistä alkuperää ja suhdetta, sen eri aisteja ja sitä, miten niitä voidaan hyödyntää yhteiselossa ihmisen kanssa sekä miten voimme tulkita nelijalkaisen ystävämme kieltä ja signaaleja. 

Anders Hallgren: Vanha koira
Kirja vanhojen koirien hoidosta ja ongelmista. Kirjassa on lukuisia ohjeita ja harjoituksia vanhoille koirille, jotta ne pysyisivät entistä pidempään toimintakykyisinä ja pirteinä.

Barry Eaton: Dominanssi – faktaa vai fiktiota?
Pitkään on ajateltu, että koira kokee ihmiset omaksi laumakseen ja että koiralla on sisäsyntyinen tarve kiivetä oletetun laumahierarkian huipulle. Barry Eaton kyseenalaistaa tämän koiraihmisten puheisiin ja toimintaan syvälle juurtuneen käsityksen ja esittää oman, uudenlaisen tapansa suhtautua koiriin. Teokseen hän on koonnut tiiviiseen pakettiin susien ja kesykoirien laumakäyttäytymisestä tehtyjen uusimpien tutkimusten tulokset.

Tuire Kaimio: Pennun kasvatus
Teos antaa selkeitä, syvällisiä ja monipuolisia neuvoja jokaisen uuden koirankouluttajan arkipäiväisiin ongelmiin kaikissa lemmikin ikävaiheissa. 

Tuire Kaimio: Koirien käyttäytyminen
Kattavin Suomessa laadittu tietoteos koirien käyttäytymisestä. Koirien käyttäytyminen on erinomainen kirja kaikille, jotka haluavat perehtyä koiransa mielenliikkeisiin. Pitkällisen taustatyön tuloksena syntynyt kirja vastaa myös koira-alan ammattilaisten ja koirankouluttajien sekä kasvattajien tiedontarpeeseen.

Turid Rugaas: Rauhoittavat signaalit
Kirjassa kerrotaan koirien käyttämistä rauhoittavista signaaleista. Opi sinäkin tarkkailemaan ja ymmärtämään koiraasi. Ryhdy käyttämään rauhoittavia signaaleja koirien tapaan, niin koirasi tietää, mitä haluat sille sanoa.

Turid Rugaas: Kiskomatta paras
Kirjassa esitellään koiraystävällinen menetelmä, jonka avulla kuka tahansa pystyy opettamaan koiransa kävelemään vetämättä. Lukijaa opastetaan kädestä pitäen ja askel askeleelta niin, että harjoittelu on helppo aloittaa heti ja muutoksen voi nähdä jo muutaman harjoittelukerran jälkeen. Kirjassa tarkastellaan myös syitä hihnassa kiskomiseen ja esitellään turvalliset varusteet, joilla koirille ei aiheuteta kipua eikä niskavammoja.

Tommy Wiren: Onnistu koirasi koulutuksessa
Arjen koulutusopas luo positiivisen sävelen koiran ja ohjaajan arkisiin toimiin. Samalla se muistuttaa, ettei koiran käyttäytymistä kannata ottaa henkilökohtaisesti. Ratkaisuja ongelmatilanteisiin esitellään todellisten esimerkkien kautta.

NETISTÄ:

Termit: Positiivinen vahvistaminen, negatiivinen rankaisu – mitä nämä tarkoittavat?
https://sporttirakki.fi/2017/06/29/termit-positiivinen-vahvistaminen-negatiivinen-rankaisumita-nama-tarkoittavat/

Positiivinen kouluttaminen palkitsee koiraa – ja omistajaa.
http://oulu.sey.fi/ajankohtaista/63-positiivinen-kouluttaminen-palkitsee-koiraa-ja-omistajaa

Koirakouluttaja ja Koirakoulu Masseterin perustajan Liisa Tikan kirjoittamia koira-aiheisia artikkeleita. 
https://www.masseter.fi/artikkelit.html

Jokainen koira käyttää päivittäin rauhoittavia signaaleja ihan arkisissa tilanteissa. Koira käyttää rauhoittavia signaaleja saadakseen tilaa, saadakseen ympäristön rauhoittumaan ja kertoakseen ettei itse aio millään tavalla uhata tilanteessa.
https://www.taitoatassuihin.fi/rauhoittavat-signaalit/

Mitä tehdä, kun koira käyttäytyy ”huonosti”? – Käyttäytymisen taustoja.
https://sporttirakki.fi/2020/01/13/mita-tehda-kun-koira-kayttaytyy-huonosti-kayttaytymisen-taustoja/

Koirakoulu Vision koirakouluttaja Sari Paavilaisen kirjoittama artikkeli eroahdistuksesta.
https://www.koirakouluvisio.com/artikkeleita/eroahdistus.html

Perheen ihmisiin tai koiriin suuntautuva aggressiivisuus. Tuire Kaimion kirjoittama artikkeli resurssiagressiivisuudesta.
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koiran-kayttaytyminen/aggressiivisuus/perheen-ihmisiin-tai-koiriin-suuntautuva